Kamp za deportaciju u Bambergu

Bavarska vlada je stvorila kampove za deportaciju („Ankunfts- und Rückführungseinrichtung“) da bi što brže deportovali izbeglice sa Balkana u zemlje porekla. Ubrzeno postupovanje je pod visokim političkom pritisku, tako da su odbačeni gotovo svi zahtevi za proveru potrebe za azil.

Zlučajevi

Ljudi koje žive u bamberškom kampu su često iskusili najgore u svojim zemljama porekla.

Hrana

Nije dozvoljeno da izbeglice u kampu same pripremaju hranu, već moraju ići u predvidjenu kantinu.


Deca

Za decu ne postoji pravo školovanje, već samo školska naredba sa četiri časova tokom sedmice. Jednom nedeljno dolazi pedijatar.

Pravna situacija

U Bambergu nema advokata/icu za pravo azila. Dokumenti su uglavnom na nemačkom jeziku.

 


Šta raditi ako ste prinudjeni da idete u kamp deportacije?

Dobili ste poziv da se morate uputiti u kamp ili ste odmah nakon dolaska u Nemačku dospeli tamo? Nažalost nam nije poznat nijedan slučaj kako je u kampu priznat azil ili zahtev za zaštitu sa boravkom. To znači da mnogi trudovi izgledaju uzalud. Ipak možete uraditi sledeće.

 

U Nemačkoj svako ima pravo na advokata. Medjutim advokat/ica košta nekoliko stotinu evra i dobro morate proveriti, da li se to isplaćuje jer je i dalje neizvesno da li će vam priznati azil. Neki advokati/ice nude plaćanje na rate. Alternativno možete upitati pomoć na savetovanje kod tkz. Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts Bamberg (https://www.justiz.bayern.de/gericht/ag/ba/zustand/verfahren/vf_Rechtsantragstelle.php) – soba 017, Synagogenplatz 1 u Bambergu. Troškove za advokata/icu odnosno za sud onda može preuzeti država. On ili ona može biti prisutna na saslušavanje na sudu, ali nije upućen/a da govori tamo. Imati advokata/icu je ipak od koristi jer on ili ona može podneti žalbu protiv odbijanje azila. Onda i dalje morate napustiti državu za sedam dana, ali i protiv toga se možete boriti – sa tkz. Eilantrag, znači hitnim zahtevom.

 

Ako nemate advokata/icu, imate nekoliko moućnosti – dobićete poziv na saslušavanje i možete podneti žalbu. Ovde možete naći informacije: http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/infoblatt_anhoerung/Infoblatt_2015_bosn_fin.pdf

 

Dalje postoji mogućnost da se obratite javnosti – mnogi Nemci ne znaju ništa o sudbini ljudi koji su pobegli sa Balkana. Posetite stranicu facebook-a https://www.facebook.com/Bamberg-gegen-Abschiebelager-1032735393438038/?fref=ts

Situacija stanovanja

Tražioci azila stanuju na 70 kvadratnih metara – zajedno sa devetoro odraslih, žene i muškarci, i osmoro dece. Porodice koje spavaju u dnevnom boravku nemaju privatnosti. Delimično postoji zabrana izlaska – onda izbeglicama nije dozvoljeno da napuste kamp.